top of page
522A4112 (2018-05-08T13_19_13.785).jpg
מנטורית, מנחה,
מרצה בינלאומית
וחוקרת

חן רפסון הראל

מייצרים מציאות חדשה

אקסלרטורשל אור
אקסלרטור של אור - היום השמיני - עם חן רפסון הראל
צפייה בסרטון

אקסלרטור של אור
מסע תודעתי 

מוזמנים יחד לקום מחושך לאהבה להרים את התדר לתקווה
ליצור משמעות ומציאות של שלום
22 מנחים, 22 ימים, 22 מדיטציות

פרוייקט מדהים שהייתה לי הזכות להשתתף בו

Ocean